Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf Ďuďa, Lubomír Divinec, Mária Košarková
Další názvy
    Geochemical and mineralogical zonation of the base metal ores deposit of Zlatá Baňa
Autor
    Divinec, Lubomír
    Ďuďa, Rudolf
    Košarková, Mária
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 58-59
Předmětová skupina
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy Cu
    rudy Hg
    rudy Sb
    zonálnost
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Zlatá Baňa
Klíčové slovo
    Baňa
    Geochemická
    Ložiska
    Mineralogická
    Polymetalického
    Zlatá
    Zonalita
Abstrakt (česky)
   Mineralizace ve stratovulkánu Zlatá Baňa projevuje zřetelnou horizontální i vertikální zonálnost. V nejhlubší centrální zóně převažuje chalkopyrit, pyrit,pyrhotin, stannin, molybdenit, ve vnější a svrchní zóně antimonit, sulfosoli Pb-Sb, tetraedrit, telurity a zlato. V plášti stratovulkánu se vyskytuje mineralizace Hg, opál a drahý opál. Starší formace v centrální zóně jsou vázány na hypabysální subvulkanická tělesa; vznikly ve středním-svrchním sarmatu. Mladší produkty (mineralizace Hg a j.) spadají do svrchního sarmatu-spodního panonu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012