Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická a strukturní aspekty magamtické historie masivu Chandman, východní Mongolský Altaj, SZ Mongolsko
Další názvy
    Geochemical and structural constraints on the magamtic history of the Chandman Massif of the eastern Mongolian Altay Range, SW Mongolia