Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
Další názvy
    Geochemical and volcanological documentation of temporary exposures of Ordovician volcanites during construction of the subway at Praha-Vokovice
Autor
    Janoušek, Vojtěch
    Rapprich, Vladislav
    Tasáryová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Ordovician, volcanic rocks, Strombolian eruption, continental rift basalts, scoria, fallout deposits
Klíčové slovo
    Dočasných
    Dokumentace
    Geochemická
    Metra
    Odkryvů
    Ordovických
    Praze-Vokovicích
    Stavbě
    Vulkanitů
    Vulkanologická
Abstrakt (česky)
   Ordovické vulkanity vystupující na dočasných odkryvech stavby metra A v Praze na Červeném Vrchu zahrnují subaerické lávy a uloženiny strusky (napadávek a pravděpodobně i pyroklastických proudů).Vulkanity jsou obohacené nekompatibilními prvky a představují vnitrodeskové bazalty až tholeiity. Spiderploty normalizované NMORB ukazují na příslušnost bazaltů k OIB magmatickému reservoáru, ovšem s významnou složkou krustální kontaminace. Geotekotnické prostředí vulkanismu velice pravděpodobně korespondovalo se ztenčenou kůrou jako je prostředí mělkomořskýé riftové pánve s kadomským basementem.
Abstrakt (anglicky)
   Geochemical and volcanological documentation of temporary exposures of Ordovician volcanites during construction of the subway at Praha-Vokovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014