Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
Údaj o odpovědnosti
    Václav Zýka
Další názvy
    Geochemical anomalies of ore elements in the waters of Central Bohemia
Autor
    Zýka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 11
Strany
    s. 331-335
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 5 fot.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    anomálie geochemické
    aureola
    česká křídová pánev
    hydrochemie
    kutnohorské krystalinikum
    pitná voda
    prameny podzemní vody
    prvky rudní
    prvky stopové
    voda podzemní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
    Východočeský kraj
Klíčové slovo
    Anomálie
    Geochemická
    Kraje
    Prvků
    Rudních
    Středočeského
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Hydrochemický výzkum v oblasti české křídové pánve /východní část Středočeského a přilehlá část Východočeského kraje/ prokázal zvýšené koncentrace zinku, mědi a olova. Geografické rozšíření, rozdílná koncentrace v jednotlivých částech oblasti, hodnoty poměrů některých prvků k mineralizaci a koncentraci zinku naznačují existenci různých zdrojů. Z porovnání s kutnohorskou hydrogeochemickou anomálií vyplývá, že zdrojem prvků může být jen mineralizece v podloží křídy. Zajímavá je zvýšená koncentrace zinku ve vodách Kutné Hory a okolí s ohledem na průměrně nižší mineralizaci v některých částech zájmové oblasti. Některé anomálie zasluhují podrobnější výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012