Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Alois Dubanský, Jaroslav Němec, Karel Jahoda
Další názvy
    Geochemical position of beryllium in coals of the North Bohemian Brown Coal District (NBBCD). - Geochimičeskoje položenije berillija v ugljach Severočešskogo burougoľnogo bassejna (SBB)
Autor
    Dubanský, Alois
    Jahoda, Karel
    Němec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta montana
Svazek/č.
    Roč. 82
Strany
    s. 5-50
Rok
    1990
Poznámky
    9 fot., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Předmětová skupina
    Be (berylium - 4)
    geochemická migrace prvků
    luminiscence
    organická substance
    popel
    spektrofotometrie
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    Chomutov
    ČSFR-Čechy
    Severočeská pánev
Klíčové slovo
    Berylia
    Geochemická
    Pánve
    Pozice
    Severočeské
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   Předložená práce sledovala tři vědeckovýzkumné aspekty: určení genetické pozice berylia v uhlí severočeské hnědouhelné pánve s možností využití některých poznatků obecně v geochemii stopových prvků, zejména berylia v uhlonosných sedimentech. Kvantitativní vyhodnocení závislosti mezi obsahem berylia a popelovinami v uhlí SHR pomocí matematického vztahu mezi BeA a AD, který se uplatní v prognostice těžby a v palivářské technologii. Na příkladu vyhodnocení vztahu mezi obsahem berylia a různými genetickými typy popelovin je možno vypracovat geochemicko-matematický model pro určování stopových (zejména toxických) prvků v uhelných pánvích i v jiných sedimentárních formacích nerostných surovin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012