Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
Údaj o odpovědnosti
    Miloslav Ďuriš, Jaroslav Hak
Další názvy
    Geochemical prospecting in the Syrian Arab Republic
Autor
    Ďuriš, Miloslav
    Hak, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 368-371
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 7 fot. + 1
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    dálkový přenos
    expedice
    nerudy
    prospekce aluviální
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
    šlichová prospekce
    ÚÚG (Ústřední ústav geologický)
Geografické jméno
    Sýrie
Klíčové slovo
    Arabské
    Geochemická
    Prospekce
    Republice
    Syrské
Abstrakt (česky)
   V letech 1986 - 1989 pracovala v Syrské arabské republice expedice Ústředního ústavu geologického v Praze. Podle kontraktu byl realizován projekt geochemické prospekce v několika vybraných oblastech země, jejichž celková rozloha je 8 600 km2. Pozornost se soustředila na polymetalické rudy, na měděné zrudnění, dále na regionální výzkum diamantonosnosti všech oblastí, na podrobný výzkum několika nadějných oblastí a na geologickou interpretaci družicových a leteckých snímků na ploše asi 80 000 km2. Geologický průzkum v Sýrii prokázal, že perspektivními nerostnými surovinami této země jsou fosfáty, stavební a jiné nerudní suroviny, ropa a zemní plyn
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012