Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čížek, Zdeněk Falc, Al tair, Tallal Naif
Další názvy
    Geochemical prospection in the ophiolites of the Bassit region (NW Syria)
Autor
    Al tair, Walid
    Čížek, Pavel
    Falc, Zdeněk, 1945-
    Naif, Tallal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 35-36
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    ofiolity
    prospekce aluviální
    prospekce geochemická
    průzkum ložiska
    regionální geochemická prospekce
    rudy Cu
    stream sediment
    šlichová prospekce
Geografické jméno
    Sýrie
Klíčové slovo
    Bassit
    Geochemická
    Oblasti
    Ofiolitech
    Prospekce
    Sz.Sýrie
Abstrakt (česky)
   V r. 1989 byly uzavřeny terénní práce v oblasti příkrovu křídových ofiolitů v sz. Sýrii při hranici s Tureckem. V rámci regionální geochemické prospekce bylo odebráno 2608 vzorků stream sedimentů a 761 vzorků těžkých minerálů z fluviatilních sedimentů. Ze zjištěných anomálií bylo doporučeno 7 lokalit přo další průzkum z hlediska výskytu Cu a dalších doprovodných prvků mineralizace ofiolitových komplexů, mezi druhořadé z hlediska průzkumu bylo zařazeno 10 lokalit mineralizace Cu a 8 lokalit mineralizace Ni-Co-Cr
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012