Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová
Další názvy
    Geochemical reactivity of rocks - an important environmental factor
Autor
    Adamová, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 5
Strany
    s. 139-140
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    acidita
    analýza hornin
    aplikovaná geochemie
    chemické vlastnosti
    geochemická reaktivita hornin
    ochrana přírody
    životní prostředí
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Faktor
    Geochemická
    Hornin
    Prostředí
    Reaktivita
    Významný
    životního
Abstrakt (česky)
   Mapy geochemické reaktivity hornin jsou součástí Souboru geologických a účelových map přírodních zdrojů a jsou určeny především odbornékům v zemědělských a lesnických závodech a ekologům. Poskytují přehled o rozložení prvků a chemických složek v horninovém substrátu, který má význam při tvorbě půdního pokryvu a utváření chemismu podzemních vod. Na základě hodnot koeficientů alkalinity a litologického typu jsou horniny rozděleny na velmi reaktivní, středně reaktivní, horniny se sníženou reaktivitou a horniny s nízkou reaktivitou. K horninám s nesledovanou geochemickou reaktivitou patří fluviální a lakustrinní náplavy holocénu, navážky, odvaly apod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012