Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemické archivy a možnosti jejich použití v montánní archeologii/ Geochemische Archive und die Möglichkeiten ihrer Nutzung in der Montanarchäologie
Autor
    Bohdálková, Leona
    Erbanová, Lucie
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    ArchaeoMontan 2012. Erkunden - Erfassen - Erforschen / Výzkum - Evidence - Interpretace Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 26.
Strany
    8
Klíčové slovo
    Archeologii/
    Archive
    Archivy
    Geochemické
    Geochemische
    Ihrer
    Möglichkeiten
    Montanarchäologie
    Montánní
    Možnosti
    Nutzung
    Použití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014