Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
Údaj o odpovědnosti
    Adolf Sokol, Miroslava Sokolová
Další názvy
    Geochemical types and petrogenesis of metravolcanic rocks of the Orlice-Kladsko Dome
Autor
    Sokol, Adolf
    Sokolová, Miroslava
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 6
Strany
    s. 335-351
Rok
    1989
Poznámky
    8 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    geochemie metamorfovaných hornin
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    metamorfní pochody
    oblast západosudetská
Klíčové slovo
    Geochemické
    Hornin
    Klenby
    Metavulkanických
    Orlicko-kladské
    Petrogeneze
    Typy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012