Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Hovorka, Štefan Méres
Další názvy
    Geochemical explanations to geological maps; proposal for their elaboration
Autor
    Hovorka, Dušan
    Méres, Štefan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 3-4
Strany
    s. 325-328
Rok
    1992
Poznámky
    1 tab.,3 sch.,8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    aplikovaná geochemie
    mapa geologická
    metody analytické
    vzorkování
    Západní Karpaty
    životní prostředí
Předmětová kategorie
    geochemické vysvětlivky
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Geochemické
    Geologickým
    Ku
    Mapám
    Metodiky
    Návrh
    Vypracovania
    Vysvetlivky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012