Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
Další názvy
    Geochemical model of natural wetland system
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Geochemie a remediace důlních vod
Poznámky
    Počet výtisků: 600
Výraz tezauru
    long term
    mine water
    remediation
    trends
Klíčové slovo
    Geochemický
    Model
    Mokřadního
    Přírodního
    Systému
Abstrakt (česky)
   Útlumu těžby nerostných surovin v České republice začátkem 90. let vyvolal nutnost řešit problémy souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti. Jak se postupně ukázalo, z dlouhodobého hlediska není nejzávažnějším problémem samotná likvidace důlních děl, ale ostré změny složení důlních vod, ke kterým dochází až po zatopení dolů a následném ustavení stabilního hydrogeologického režimu. Pochopení procesů vývoje složení důlních vod a reálný odhad jejich dlouhodobého vývoje umožňuje dlouhodobé, ekologicky a ekonomicky efektivní řešení dopadů.
Abstrakt (anglicky)
   Mine water which overspill to the surface environment from abandoned mine usually has deep impact to the surface environment and exposed biota. To take appropriate measures to prevent risk for human health and exposed biota it is necessary to understand mine water behavior during flooding and remediation of exploited ore deposits. The main factor which determines mine water geochemical evolution at various stages of mine operation is change in oxidation-reduction conditions within ore body. These conditions are very tightly dependent on mine (ground) water regime. Long term detailed monitoring of the closed and flooded mines in Czech Republic allow authors to elaborate general model which can explain all important features of mine water behavior and forecast its future evolution.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012