Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemický vývoj vod po uzavření a zatopení dolů.
Další názvy
    Mine water geochemistry after mine closing and flooding
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2002
Strany
    4
Poznámky
    Akce: 2002 ; 6.12.2002, Bratislava
Výraz tezauru
    flooding
    geochemistry
    iron
    manganese
    mine water
    uranium
Klíčové slovo
    Dolů
    Geochemický
    Po
    Uzavření
    Vod
    Vývoj
    Zatopení
Abstrakt (česky)
   Na přelomu 80. a 90. let došlo z ekonomických důvodů v České republice k útlumu těžby nerostných surovin, zejména rud a uhlí. S tím vyvstala nutnost řešit celou řadu problémů souvisejících s odstraňováním a zahlazováním následků hornické činnosti. Byly identifikovány obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: (1) relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem, (2) s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuštěných složek, (3) další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chování jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice.
Abstrakt (anglicky)
   Almost all mines were closed and flooded in ninetieth in Czech Republic. It invoked a range several environmental problems. The main characteristic of general geochemical evolution of mine waters was identified. Despite of deposit type and climate the main factors and features which determine geochemical evolution are as follows: (1) low concentrations of dissolved species during mining, (2) flooding is followed by sharp increase in TDS, (3) and smooth long term decrease in TDS, during the species are displaced in time and space.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012