Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
Údaj o odpovědnosti
    Milan Klečka, Dobroslav Matějka, Jakub Jalovec, Věra Vaňková
Další názvy
    Geochemical research of a granitoid group of the Eisgarn type in the S part of the Central massif of the Moldanubian Pluton
Autor
    Jalovec, Jakub
    Klečka, Milan
    Matějka, Dobroslav
    Vaňková, Věra
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 109-111
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    centrální masiv
    distribuce prvků
    granitoidy
    izotopy U, Pb
    moldanubický pluton
    prvky stopové
    sdružovací analýza
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Centrálního
    Eisgarn
    Geochemický
    Granitoidů
    J.části
    Masívu
    Moldanubického
    Plutonu
    Skupiny
    Typu
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012