Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová, Pavel Havlíček
Další názvy
    Geochemistry of the subrecent polygenetic pseudochernozem in the aeolian sands at the confluence Dyje and Morava rivers ("Barvínkův hrúd")
Autor
    Adamová, Marie
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 117-118
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    černozem
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    půda fosilní
    sedimentace eolická
Geografické jméno
    Břeclav-Pohansko
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-23
    Barvínkův
    Břeclav
    Dyje
    Geochemický
    Hrúd
    Moravou
    Navátých
    Písků
    Polygenetické
    Pseudočernozemě
    Soutoku
    Subfosilní
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   In the SE surroundings of the Great Moravian site Břeclav-Pohansko the occurrences of aeolian sands in the valleys of the Morava and Dyje Rivers are characteristic. The sands forming dune clusters typically overlie the gravels and sands of the Pleniglacial valley terrace and are dated to Late Glacial, probably to younger Dryas. On the dunes Mesolithic to Slavonic settlements were identified. Complex development of the sand dunes is demonstrated by a subfossil soil (polygenetic pseudochernozem) which evidence the existence of some hiatuses in an aeolian deposition. Youngest Holocene sediments in the area are flood (overbank) silta and loams.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012