Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kučera, Marek Slobodník
Další názvy
    Geochemistry and mineralogy of hydrothermal veins of historical ore district in the Nízký Jeseník Mts.
Autor
    Kučera, Jan
    Slobodník, Marek, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
Strany
    s. 53-58
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    galenit
    karbonáty
    lokalita mineralogická
    ložisko hydrotermální
    mineralogie topografická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleozoikum-spodní
    rudy barevných kovů
    sfalerit
    složení chemické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
Klíčové slovo
    Geochemie
    Historických
    Hydrotermálních
    Jeseníku
    Mineralogie
    Nízkém
    Revírů
    Rudních
    žil
Abstrakt (anglicky)
   Numerous hydrothermal veins occure in the eastern part of the Moravosilesian Paleozoic (the Nízký Jeseník Mts.). they are grouped into the historical mining districts, where silver and lead have been mined. Other veins are disseminated in quarries and outcropses throughout the area. Graywackes, siltstones, conglomerates and shales of the Moravice and Hradec-Kyjovice Formations are common host-rocks of the mineralization. Hydrothermal veins are composed mainly of carbonates of the dolomite-ankerite series (dolomite and Fe-dolomite), quartz, calcite and less barite. Carbonates show an oscillative and growth zonation. Systemazic changes have been observed between carbonates from shales and graywackes. Amount of Fe in sphalerites is between 0.1 and 2.4 wt. per cent and Cd between 0.0 and 0.8 wt. per cent
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012