Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
Další názvy
    Geochemistry and mineralogy of PGE in chromites from the Centralnoye I deposit, Polar Urals, Russia
Autor
    Gurskaja, Ludmila
    Knésl, Ilja
    Kolbancev, Leonid
    Pašava, Jan
    Vavřín, Ivan
    Vymazalová, Anna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    platinum-group elements, platinum-group minerals, chromite, ophiolite, Centralnoye I deposit, Polar Urals
Klíčové slovo
    Centralnoje
    Chromitových
    Geochemie
    Ložiska
    Mineralogie
    Platinoidů
    Polární
    Rudách
    Rusko
    Ural
Abstrakt (česky)
   1. Chromitové rudy z ložiska Centralnoje I jsou obohaceny zejména kovy Ir-podskupiny, avšak vykazují v průměru nižší obsahy Ir, Pt, Pd, Ru, Rh, and Au než Cr-rudy ze sousedního ložiska Centralnoje II. 2. Ru-Os-Ir- fáze (erlichmanit, laurit, cuproiridsit, irarsit) jsou hlavními nositeli kovů skupiny platiny, která je typická pro chromitové rudy v ofiolitech. Ze sulfidů byly zjištěny heazlewoodit a pentlandit. 3. Vyšší průměrný obsah Au v Cr-rudách ložiska Centralnoje I než na ložisku Centralnoje II indikuje možnou přítomnost ryzího zlata. 4. Velmi nízké hodnoty Pt v chromitových rudách a jejich relativně vysoké obsahy v okolních dunitech mohou odrážet přítomnost Pt-nosných minerálních fází v dunitech. 5. Vzhledem k průměrným koncentracím platinoidů v chromitech ložiska Centralnoje I (? platinoidů = 126 ppb) a vypočteným zásobám rud je uvedené ložisko možno pokládat za významný zdroj platinoidů (cca 0,6 t).
Abstrakt (anglicky)
   Geochemistry and mineralogy of PGE in chromites from the Centralnoye I deposit, Polar Urals, Russia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014