Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 14, -
Strany
    s. 81-84
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: ME 854, GA MŠk
    Překlad názvu: Geochemistry and petrography of amphibolites from the Jemnice and Police area
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    amphibolite
    geochemistry
    Moldanubian zone
Klíčové slovo
    Amfibolitů
    Geochemie
    Jemnice
    Okolí
    Petrografie
    Police
Abstrakt (česky)
   Amfibolity tvoří hojná, nepravidelná tělesa a vložky v moldanubických metasedimentech pestré skupiny. Nejhojnějším typem jsou granátické amfibolity. Amfibolity jsou metamorfním ekvivalentem tholeiitických bazaltů s charakteristikou vnitrodeskových bazaltů.
Abstrakt (anglicky)
   The amphibolites form a huge irregular bodies and intercalations in the Moldanubian metasediments of the Varied group. The garnet-bearing amphibolites are the most abundant types. Amphibolites are a metamorphic equivalent of tholeiite basalts with significant signature of the within plate basalts.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012