Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
Údaj o odpovědnosti
    Petr Novák
Další názvy
    Hlubinná geologická stavba území ČSSR a její vliv na ložiskotvorné pochody (Variant.)
Autor
    Novák, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1988, č. 4
Strany
    s. 487-491
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 1 map.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    Doupovské hory, České středohoří
    geochemie magmatických hornin
    hlubinné horniny s foidy
    výlevné horniny s foidy
Klíčové slovo
    Býčkovického
    Českém
    Geochemie
    Středohoří
    Tělesa
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012