Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Milan Kvaček
Autor
    Kvaček, Milan, 1930-1993
    Zimák, Jiří
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Jg. 32
Rok
    1993
Poznámky
    1 obr., 7 tab., 12 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    chemické vlastnosti
    galenit
    minerály
    pyrhotin
    pyrit
    rudy barevných kovů
    sfalerit
    silesikum
    sulfidy a sulfosoli
Předmětová kategorie
    vrbenská skupina
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Oskava
Klíčové slovo
    Blei-Zink
    Geochemie
    Lagerstätte
    Oskava
    Sulfiden
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012