Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Klika
Další názvy
    Geochemistry of red beds of the Ostrava-Karviná Group. 1. Rock - the main oxides
Autor
    Klika, Zdeněk, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 4
Strany
    s. 403-420
Rok
    1990
Poznámky
    6 diagr.
    Anglické resumé
    il., tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    analýza hornin
    bazika
    chemismus hornin
    distribuce prvků
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    Ostravsko-karvinské souvrství
    pestré vrstvy
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    Geochemie
    Hlavní
    Horniny
    Ostravsko-karvinského
    Oxidy
    Pestrých
    Prvků
    Souvrství.1
    Vrstev
Abstrakt (česky)
   Předložená práce je součástí komplexního výzkumu tzv. pestrých vrstev ostravsko-karvinského revíru. Navazuje na dřívější práce a zabývá se hlavně studiem chemického složení sedimentárních hornin vystupujících v tělesech těchto vrstev. V rámci geochemického studia byly analyzovány především jílovce s prachovci a pískovce s drobnozrnnými slepenci. Se vzrůstajícím stupněm oxidační přeměny se mění obsahy SiO2, Al2O3, K2O, ztráty žíháním a dalších složek. Na základě analýzy geochemických údajů se předpokládá, že přeměna hornin byla vyvolána zvětrávacími pochody a že se na ní podílely i účinky huminových kyselin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012