Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Skalický
Autor
    Skalický, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 76-77
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    geochemie
    hydrogeochemie
    Ku (kurčatovium - 104)
    pH
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Žamberk
Klíčové slovo
    14-14
    Geochemie
    Povrchových
    Vod
    Žamberk
    Žambersku
Abstrakt (česky)
   Výsledky hydrogeochemického výzkumu povrchových vod ve vodotečích. V Z části listu se projevuje znečištění průmyslovými exhalacemi zvýšeným poměrem aniontů síranu a chloridu, extrémní koncentrace Pb, Be, Cd, Cu, As
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012