Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Skalický
Další názvy
    Geochemistry of surface waters in the Nový Jičín area (25-21 Nový Jičín)
Autor
    Skalický, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 75-76
Rok
    1990
Předmětová skupina
    analýza stopových prvků
    geochemie
    hydrogeochemie
    pH
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Nový Jičín
Klíčové slovo
    25-21
    Geochemie
    Jičín
    Jičína
    Nového
    Nový
    Oblasti
    Povrchových
    Vod
Abstrakt (česky)
   Příspěvek obsahuje stručné shrnutí výsledků hydrogeochemické prospekce vodotečí na listu Nový Jičín (1:50 000). Vedle řady stopových prvků byla sledována vodivost a acidobazická reakce vzorků vod. Zvýšené obsahy Pb, Cu, Zn, Sr a ojediněle i Cd, As, Fe a Mn jsou nepravidelně rozmístěny. Podle zvýšených hodnot aniontů SO4/CL lze předpokládat, že ovzduší je ovlivněno průmyslovými exhalacemi z ostravsko-karvinského revíru
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012