Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová
Další názvy
    Geochemistry of the variegated sediments of the Flysch Zone of the Carpathians in Moravia and western Slovakia
Autor
    Adamová, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 14-15
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    paleogén
    sedimenty jílovité
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Flyšového
    Geochemie
    Karpat
    Moravě
    Pásma
    Pestrých
    Sedimentů
    Slovensku
    Vrstev
    Západním
Abstrakt (česky)
   Sedimenty pestrých vrstev flyšového pásma Západních Karpat, převážně jílovce, patří svrchní křídě a paleogenu. Z hlediska koncentrace stopových prvků se ukázalo, že určité prvky jsou charakteristické pro horniny určitého stáří, popř. určité tektonické jednotky. Obsahy B jsou vyšší v sedimentech svrchní křídy, což pravděpodobně indikuje vyšší salinitu sedimentačního prostředí, obsahy Ni a Co než sedimenty střední skupiny flyšové, koncentrace V vykazují opačnou tendenci. Podle geochemických údajů sedimenty jsou odvozeny z geochemicky vyvinuté kontinentální kůry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012