Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
Údaj o odpovědnosti
    František Patočka
Další názvy
    Geochemie und primaeres tectonisches Umwelt der Amphibolite der Bunten Serie von Český Krumlov (Boehmische Masse, Moldanubikum)
Autor
    Patočka, František
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Vol. 134, no. 1
Strany
    s. 117-133
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr.,1 fot.,3 tab.,12 diagr.,3 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Předmětová skupina
    amfibolit
    bazalt
    chemismus hornin
    metamorfismus
    prvky stopové
    šumavské moldanubikum
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Český Krumlov
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Amphibolites
    Bohemian
    Český
    Environment
    Geochemistry
    Group
    Krumlov
    Massif
    Moldanubicum
    Primary
    Tectonic
    Varied
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012