Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry and evolution of Subcontinental Lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
Autor
    Ackerman, Lukáš
    Jelínek, E.
    Mahlen, N.
    Medaris Jr., G.
    Mihaljevič, M.
    Strnad, L.
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Petrology
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 12
Strany
    s. 2235-2260
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: IAA3013403, GA AV ČR
    Překlad názvu: Geochemie a vývoj subkontinentálního litosferického pláště ve střední Evropě: xenolity peridotitů Kozákovského vulkánu, Česká republika
    Rozsah: 26 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    lithospheric mantle
    REE-LILE-HFSE
    xenoliths
Klíčové slovo
    Central
    Czech
    Europe
    Evidence
    Evolution
    Geochemistry
    Kozákov
    Lithospheric
    Mantle
    Peridotite
    Republic
    Subcontinental
    Volcano
    Xenoliths
Abstrakt (česky)
   Neogenní basanitové lávy Kozákovské sopky obsahují časté xenolity spinelových lherzolitů, které umožňují studium 2/3 litosferického pláště střední Evropy. Teploty ekvilibrace xenolitů se pohybují mezi 680 a 1070 °C a jejich hloubka mezi 32 a 70 km. Plášť vykazuje páskovanou strukturu se 3 vrstvami. Negativní korelace hlavních prvků a obsahy Y a Yb v klinopyroxenech ukazují na stupeň parciálního tavení svrchního pláště mezi 5 a 15 %. Následující metasomatóza se projevuje zvýšenými obsahy LILE, LREE a HFSE a pozitivními anomáliemi P, Zr a Hf. Přes malé diskontinuity je možné pozorovat trend snižujícího se stupně parciálního tavení a metasomatózy se vzrůstající hloubkou. Izotopické složení Sr-Nd klinopyroxenů ukazuje na velký vliv anomálie nízkých rychlostí (Hoernle et al., 1995).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012