Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif
Další názvy
    Geochemie a petrologie vysokotlakých albiticko-draselných granát-kyanitických felsických rul a granulitů z kutnohorského krystalinika, Český masiv.
Autor
    Nahodilová, Radmila
    Štědrá, Veronika
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 2
Strany
    21
Rok
    2009
Výraz tezauru
    felsic gneiss, felsic granulite, leucogranite precursors, high-pressure metamorphism, polyphase metamorphism, Kutná Hora Complex, Bohemian Massif
Klíčové slovo
    Albite-K-feldspar
    Bohemian
    Felsic
    Geochemistry
    Gneisses
    Granulites
    High-pressure
    Hora
    Kutná
    Kyanite-garnet
    Massif
    Petrology
    Unit
Abstrakt (česky)
   Článek podává informaci o několika reprezentativních typech felsických ortorul a migmatitických rul z kutnohorského krystalinika, o jejich petrologii a geochemii, a poskytuje nové interpretace jejich role při vývoji jednotlivých jednotek KH krystalinika
Abstrakt (anglicky)
   The article gives an information on several representative types of felsic orthogneisses and migmatitic gneisses from the Kutná Hora Complex, their petrology and geochemistry, and provides a new interpretation of their role in the evolution of individual KHC units.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014