Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Drábek, Zdeněk Pouba
Autor
    Drábek, Milan
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Svazek/č.
    Vol. 75, no. 3
Strany
    p. 265-270
Rok
    2000
Poznámky
    5 obr., 4 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Předmětová skupina
    analýza stopových prvků
    Barrandien
    chemismus hornin
    horniny karbonátové
    proterozoikum
    struktura oolitická
    vápenec
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    Barrandian
    Calcareous
    Czech
    Geochemistry
    Neoproterozoic
    Republic
    Rocks
Abstrakt (anglicky)
   Neoproterozoic calcaerous rocks of the Barrandian are associated with mafic volcanic rocks. Current geochemical investigation show that carbonate chemistry does not correspond to the Proterozoic ocean chemistry but reflects rather the chemistry of shallow-water lagoons. The lagoon conditions were hyperslaine, additionally strongly affected by ubiquitous volcanic activity and volcanic exhalations. Therefore, a negative Ce anomaly, well estabished in seawater, has not been confirmed in the set of carbonates studied. On the basis the REE distribution patterns and trace elements distribution, four distinct groups of calcareous rocks were selected for study. Group I and particularly group II are closely connected with mafic volcanic rocks. The REE distribution between carbonates of Group I and II are similar to those of basalt andesite or tholeiite. Carbonates of these two groups are enriched in Mn, Cr, Eu and Y reative to the average Phanerozoic marine limestones (PML).
   Conversely, Group III includes carbonates less affected by volcanic activity. Carbonates of this group are depleted in REE, Y. Fe, Ni, Mn and Zr. The low Mn/Sr ratio, mostly 1, indicates their low degree of post - depositional alterations. Group IV includes carbonates that exhibit a negative Eu anormaly connected with a later hightemperature polymetallic hydrothermal activity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012