Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of dripping waters in selected caves of the Moravian Karst
Další názvy
    Geochemie skapových vod ve vybraných jeskyních Moravského krasu
Autor
    Baldík, Vít
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň
Strany
    2
Výraz tezauru
    cave,composition,dripping water,monitoring,saturation,Moravian Karst
Klíčové slovo
    Caves
    Dripping
    Geochemistry
    Karst
    Moravian
    Selected
    Waters
Abstrakt (česky)
   Během sledovaného období (rok 2002), žádná ze sledovaných skapových vod nebyla nenasycena vzhledem ke kalcitu. pokud nějaká chemická koroze existuje, tak probíhá jen epizodně v rámci extremních podmínek (např. přívalové deště)
Abstrakt (anglicky)
   During the study period(year 2002), none of the monitored dripping water from straw stalactites was found undersaturated with respect to kalcite. Evidently, such waters are not efficient to corrode the calcite wall of stalacite. If some chemical corrosion of stalactites exists, it must operate only episodically, depending on specific outer conditions (e.g. extremely rainfalls).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014