Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová
Autor
    Adamová, Marie
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 3
Strany
    s. 147-156
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geochemie
    sediment
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Applications
    Flysch
    Geochemistry
    Geological
    Interpretations
    Sediments
Abstrakt (česky)
   V práci jsou shrnuty výsledky geochemického výzkumu sedimentů flyše Západních Karpat na Moravě a západním Slovensku. V horninách slezské a ždánické jednotky byly stanoveny obsahy hlavních oxidů, 33 vedlejších a stopových prvků a prvků vzácných zemin a různé formy uhlíku. Na základě mineralogicko-geochemického výzkumu jsou korelovány krosněné vrstvy slezské jednotky a ždánicko-hustopečské souvrství ždánické jednotky. Zdrojová oblast jejich klastického materiálu byla pravděpodobně na V, v oblasti magurské zony
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012