Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Povondra
Další názvy
    Krystalochemie vrstevných silikátů a geochemie hornin bechyňských ortogneisoidů
Autor
    Povondra, Pavel, 1924-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 2
Strany
    s. 127-138
Rok
    1989
Poznámky
    5 tab., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    absolutní věk
    analýza stopových prvků
    bechyňská ortorula
    české moldanubikum
    izotopy Sr, Rb
    krystalochemie
    minerály
    muskovit
    pegmatit
    rula
    slídy
Geografické jméno
    Bechyně
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Bechyně
    Geochemistry
    Micas
    Orthogneissoid
    Other
    Pegmatites
    Rocks
Abstrakt (česky)
   Studované horniny se svým složením i obsahem stopových prvků výrazně neliší od ostatních ortorul moldanubika. Zobrazovací metody chemismu /Kohler-Raazův diagram, trojúhelníky složení ACF a A'KF a diskriminační funkce DF dle SHAWA 1972/ svědčí o magmatickém původu studovaných hornin. Horniny vznikly metamorfní událostí kadomského stáří /550 m.y/ a jejich iniciální poměr izotopů (87)SR/(86)SR ukazuje buď na plášťový původ zdrojového materiálu nebo na jeho slabou kontaminaci materiálem korovým. Pegmatity vznikly patrně při regionální tlakové deformaci, spojené s intruzí hornin centrálního moldanubického plutonu /400 m.y./.U muskovitů pak došlo k izotopické a znovuustavení rovnováhy Rb a Sr později. Biotity jsou výrazným koncentrátorem Li, Rb, Cs,Sr, Cr, Ni, Co, a Zn a odpovídají svými vlastnostmi biotitům metamorfitů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012