Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Petr Novák
Další názvy
    Geochemie býčkovického tělesa monzosyenitu v Českém středohoří, Československo
Autor
    Novák, Petr
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    č. 2
Strany
    s. 139-163
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 4 fot., 3 tab., 8 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    analýza hornin
    České středohoří
    izotopy K, Ar
    izotopy radioaktivní
    krystalochemie
    syenit
Geografické jméno
    Býčkovice
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Body
    Býčkovice
    Czechoslovakia
    České
    Geochemistry
    Monzosyenitic
    Mts
    Středohoří
Abstrakt (česky)
   Těleso monzosyenitu se sodalitem tvoří mělce uloženou intruzi, chemickým a minerálním složením blízkou subvulkanitům řady sodalitové syenity - essexity v Českém středohoří. Subvulkanickou interpretaci krystalizace podporuje sepětí tělesa se žilnými lamprofyry - camptonity, rytmické páskování hornin, sektorově zonální vývoj salitu, krystalizace Ti-biotitu /wodanitu/, jakož i geochemické analogie s vývojem subvulkanitů roztockého intruzívního centra. Zizotopické složení karbonátů vyplývá,že jejich krystalizace probíhala za nízkých teplot, bez přínosu endogenního C či O. Ze zastoupení inkompatibilních elementů, distribuce TR a poměrů K/Rb, Rb/Sr, Th/U apod. v horninách lze usuzovat na krystalizaci magmatu plášťového původu v oblasti kontinentální kůry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012