Podrobnosti záznamu

Název
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Výsledky geochemického studia vulkanoklastických hornin karpatské předhlubně
Autor
    Adamová, Marie
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Vol. 43, no. 2
Strany
    p. 303-312
Rok
    1998
Poznámky
    10 diagr., 1 tab., 21 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    asociace minerální
    biostratigrafie
    chemismus hornin
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    vulkanoklastika
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Chrlice (Brno-město)
    ČR-Morava
    Ivančice (Brno-venkov)
    Otmarov (Brno-venkov)
    Rousínov (Vyškov)
    Únanov (Znojmo)
    Znojmo
Klíčové slovo
    Carpathian
    Foredeep
    Geochemistry
    Neogene
    Rocks
    Volcaniclastic
Abstrakt (anglicky)
   Detailed mineralogical and geochemical studies on horizons of volcaniclastics from the Lower Miocene (Upper Eggenburgian, Eggenburgian-Ottnangian, Ottnangian) and Lower Badenian deposits of the Carpathian Neogene Foredeep in the Czech Republic are presented in the article. Both Lower Miocene and Lower Badenian volcaniclastics are products of acid volcanism. Their volcanic material was derived from the calc-alkaline volcanic suite of a volcanic arc. the priincipal differences between Lower Miocene and Lower Badenian volcaniclastics were recognised both in the content and distribution of Rare Earth elements (REE). Lower Badenian samples generally have a higher content of REE, clearly defined negative Eu-anomaly and generally a steep REE profile. This can ve explained by a source of volcanic material from a more differentiated magmatic source than Lower Miocene volcaniclastics.
   Although the Lower Badenian volcaniclastics form a relativly more homogenous sequence than the Lower Miocene ones, some geochemical criteria can be used for their correlations (especially REE distribution patterns). Recognition of various tephra horizons can be used for the very detailed correlational studies of the almost uniform "tegel" deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012