Podrobnosti záznamu

Název
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
Údaj o odpovědnosti
    Jacek Grabowski, Leszek Krzeminski, Piotr Nescieruk, Andrzej Szydło, Mariusz Paszkowski, Zoltán Pécskay, Artur Wójtowicz
Autor
    Grabowski, Jacek
    Krzeminski, Leszek
    Nescieruk, Piotr
    Paszkowski, Mariusz
    Pécskay, Zoltán
    Szydło, Andrzej
    Wójtowicz, Artur
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 54, no. 6
Strany
    p. 385-393
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 8 fot.
    Bibliografie na s. 392-393
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Klasifikační znak
    550.9
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    amfiboly
    biostratigrafie
    biotit
    chemismus minerálů
    datování K/Ar
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    hydrotermální alterace
    intruze
    jura
    křída-spodní
    těšinit
    tithon
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vzorek celé horniny
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nový Jičín
    Polsko-Katowice
    Punców (Polsko-Katowice)
Klíčové slovo
    40K/40Ar
    Ages
    Biostratigraphy
    Carpathians
    Constraints
    Geochronology
    Intrusions
    Outer
    Poland
    Teschenitic
    Western
Abstrakt (anglicky)
   New 40K/40Ar datings for teschenitic rocks in the Silesian Unit of the Outer Western Carpathians in Poland are presented. Several petrological varieties of intrusions were studied in 5 localities. Dating was performed on monomineral separates of biotites and amphiboles as well as on whole rock samples. The biotite ages (137.9-133.1 Ma - Valanginian) are significantly older than those of amphiboles (112.5-89.9 Ma - Albian-Turonian). Whole rock ages are considerably spread between those two clusters, being concordant either with "biotite" or "amphibole" dates or much younger. Interpretation of data poses some problems because evidence exists for hydrothermal alterations, which might influence Ar content in both minerals. Older, biotite ages are interpreted as more reliable crystallization ages, since they are close to the age of surrounding sediments and are concordant with field observations that intrusions in some cases are almost surficial.
   Amphibole ages are probably affected by Ar loss due to hydrothermal activity. Comparison with recently published 40Ar/39Ar datings implies that the duration of the teschenitic and related magmatism in the Silesian Basin was probably from Valanginian up to Barremian-Aptian (ca. 15 Ma)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012