Podrobnosti záznamu

Název
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
Údaj o odpovědnosti
    Paweł Poprawa, Tomasz Malata, Zoltán Pécskay, Monika A. Kusiak, Michał Banaś and Mariusz Paszkowski
Další názvy
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Autor
    Banaś, Michał
    Kusiak, Monika Agnieszka
    Malata, Tomasz
    Paszkowski, Mariusz
    Pécskay, Zoltán
    Poprawa, Paweł
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 20
Strany
    p. 110-112
Rok
    2006
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Klasifikační znak
    550.9
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování K/Ar
    datování U/Th/Pb
    flyšové pásmo Západních Karpat
    fundament
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    krystalinikum
    metamorfóza
    monazit
    oblast snosová
    ochlazování
    paleogeografie
    paleotektonika
    pánev sedimentační
    sedimentace detritická
    slídy
    terán
    valoun
    vrásnění alpinské
    vrásnění kadomské
    vrásnění kaledonské
    vrásnění variské
    zóna suturová
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Polsko
Klíčové slovo
    Areas
    Basement
    Carpathians
    Chemical
    Constraints
    Crystalline
    Dating
    Exotic
    Geochronology
    K/Ar
    Mica
    Monazite
    Outer
    Pebbles
    Source
    Th-U-Pb
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012