Podrobnosti záznamu

Název
    Geodetický monitoring poklesové kotliny
Autor
    Doležalová, Hana
    Müller, Karel
Konference
    Geotechnika 2008 (10.09.2008-12.09.2008 : Vysoké Tatry, Podbanské, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring
Strany
    S. 201-206
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Geodetic monitoring of the subsidence depression
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geodesy
    subsidence depression
    undermining
Klíčové slovo
    Geodetický
    Kotliny
    Monitoring
    Poklesové
Abstrakt (česky)
   Geodetické metody jsou běžně využívány pro sledování povrchových změn způsobených hlubinným dobýváním. Zatímco nivelační měření se používá pro zjištění výškového stavu povrchu, metoda GPS se využívá ke zjištění jak výškových, tak polohových souřadnic, a je proto používána ke sledování prostorových změn. Přesná nivelace však může být díky své vyšší přesnosti vhodnější pro sledování malých změn na okrajích poklesové kotliny. V těchto místech byly navíc monitorovány netypické změny, kdy výšky stabilizovaných bodů ukazovaly na kolísání v rozmezí několika centimetrů.
Abstrakt (anglicky)
   Geodetic methods are widely used to observe surface changes caused by underground mining. While levelling is used to detect height condition of the surface, GPS method is used to find out both height and site coordinates and therefore it is used to observe spatial changes. However, precise levelling may be thanks to its high accuracy more suitable for observation of small changes near the margins of subsidence depression. There even some untypical changes were monitored and the heights of stabilized points show on fluctuation within several centimetres.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012