Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Jan Golonka, Nestor Oszczypko, Tomasz Malata, Pawel Poprawa, Michal Krobicki, Tadeusz Słomka
Další názvy
    Hrubá Skála Chateau 2003, Proceedings of the 8th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group/1st Meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-27, 2003 (Variant.)
Autor
    Golonka, Jan
    Krobicki, Michal
    Malata, Tomasz
    Oszczypko, Nestor
    Poprawa, Pawel
    Słomka, Tadeusz
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 16
Strany
    p. 31-32
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    molasa
    pánev sedimentační
    proces polyfázový
    subsidence
    terciér
    uplift
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko
    Slovensko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Evolution
    Geodynamic
    Outer
    Stages
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012