Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
Údaj o odpovědnosti
    Jan Golonka, Andrzej Ślączka & Frank Picha
Další názvy
    Zachodnie Karpaty i Góry Ouachita: studia porównawcze nad ewolucją geodynamiczną
Autor
    Golonka, Jan
    Pícha, František, 1933-
    Ślączka, Andrzej
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Svazek/č.
    Vol. 73, no. 3
Strany
    p. 145-167
Rok
    2003
Poznámky
    11 obr.
    Bibliografie na s. 163-167
    il.
    Polské resumé
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    akreční klín
    mesozoikum
    paleogeografie
    paleozoikum
    proces cyklický
    tektonika desková
    terciér
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zóna zvrásněná
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Maďarsko
    Polsko
    Slovensko
    USA-jihozápad
Klíčové slovo
    Carpathians
    Case
    Evolution
    Geodynamic
    Orogen
    Ouachitas
    Study
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012