Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Jan Prášek
Další názvy
    Geodynamic evolution of the Crimean-Black sea region
Autor
    Prášek, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Současný stav geomorfologických výzkumů
Strany
    s. 62-69
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Předmětová skupina
    kenozoikum
    mesozoikum
    neotektonika
    tektonika desková
    Tethys
    vrásnění alpinské
    zemětřesení
Geografické jméno
    Černé moře
    Evropa jižní
    Turecko
    Ukrajina
Klíčové slovo
    Evoluce
    Geodynamická
    Krymsko-černomořské
    Oblasti
Abstrakt (anglicky)
   The new geodynamic model of Crimean-Black sea region was drawn up. This model is found on the principles of the new global tectonics theory. The paleozoic plates (euro-asian, afro-arabian and skythian) are base associated with microcontinents (Rodopia, Moesia, Crymia, Kavkazia, Dzirulia, Small Kavkazia, Sakaria, Eastern Anatolia, Kirschechiria and Menderesia) see fig. 2. The Crimean continent was formed during finish of paleozoic period in the beginning (see fig. 1). In the present, kvazisubduction of oceanic crust of Black sea under Crimean mountains is continued. Quaternary period is characteristic by intenzity of vertical movements, seismicity, tectonics activity and high intenzity of denudation processes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012