Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Juraj Franců, Pavel Müller
Další názvy
    Geodynamic model of the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
Autor
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 34-35
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    Český masiv
    databanka
    geologie hlubinná
    mapa geofyzikální
    pánev sedimentační
    ropa
    vrásnění alpinské
    vrt průzkumný
    Západní Karpaty
    zemní plyn
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Geodynamický
    Karpat
    Masívu
    Model
    Styku
    úkol
    VaV/630/1/97
    Západních
Abstrakt (anglicky)
   The first part of the project included collection of geophysical, lithostratigraphical, and geochemical data. The new database comprise profiles and co-ordinates of the structural boreholes and oil and gas wells, production tests, geochemistry of gases and formation waters. New structural map of gases and formation waters. New structural map of the crystalline basement in 1:200 000 scale and series of geophysical maps and profiles have been generated. Recent biostratigraphic and biofacial research has contributed to better understanding of the paleoenvironments and ages of the Flysch Belt basins. Structural measurements on the outcrops are evaluated in the paleo-stress analysis in the Magura unit. Source rock studies were aimed at thermal maturity and hydrocarbon potential. Several partial lithostratigraphic units have been characterized as good, moderate and poor source rock.
   Burial and thermal histories along the borehole and seismic profiles were modelled using basin analysis software. They show the complicated hydrocarbon generation and migration processes which occured in the Flysch units and the foreland
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012