Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Pavel Müller, Juraj Franců
Další názvy
    Geodynamic model of the contact of the Bohemian massif and West Carpathians
Autor
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 24-25
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    mapa litologická
    mapa ložisek ropy a plynu
    ropa
    uhlovodíky
    zemní plyn
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Geodynamický
    Karpat
    Masivu
    Model
    Styku
    úkol
    VaV/603/1/97
    Západních
Abstrakt (anglicky)
   A new set of subcrop map of the partial lithostratigrafic units is constructed jointly with thematic geophysical map. Deep geological structure is derived from a net of senthetic geophysical profiles (geological, borehole, seismic and gravity survey data). The analysis of frequency characteristics of seismic and gravity data will bring the data about composition of density balanced cross-sections of the upper layer of the crust along selected seismic profiles and tracing of tectonic elements. Analysis of frequency characteristics of seismic and gravity data belongs to recent geophysical research techniques. This technique makes it possible to identify from the seismic and gravity data rather low-amplitude structural-tectonic features. The method is based on combined analyses of the reflectance image of the derived gravity field and of the changes of the seismic echogenity.
   Main methods of investigation: -completion of gravity and derived maps; calculation of Linsser indications of density contacts; completion of reflectance images of the gravity field; analysis of selected time seismic sections; mapping of tectonic features through combined analysis of seismic and gravity data; examination of the digital model of the topography; composition of density balanced cross-sections along selected seismic profiles. The main aim will be the construction of a model of the geological setting of the Bohemian Massif and the Carpathians contact region and the reconstruction of the development of the whole region in space and time. The complex methodology used in this project is universal, enabling the study of any other sedimentary region (basin). Especially important we considered a further advancement in the knowledge of the structure and development of the nappe units of the Carpathian flysch belt.
   The impact of the thrusting of the Alpine napes on the deformation of the crystalline complexes and their Paleozoic cover at the eastern margin of the Bohemian Massif will be studied
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012