Podrobnosti záznamu

Název
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Pavel Müller, Juraj Franců
Další názvy
    Geodynamic model of the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
Autor
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Müller, Pavel, 1951-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
Strany
    s. 23-25
Poznámky
    Anglické resumé
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    kenozoikum
    mapa prognózní
    mapa strukturní
    matečná hornina
    migrace
    modelování
    pánev sedimentační
    ropa
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    zemní plyn
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Českého
    Geodynamický
    Karpat
    Masivu
    Model
    Styku
    úkol
    VaV/630/1/97
    Západních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012