Podrobnosti záznamu

Název
    Geoecological problems of the Giant Mountains : proceedings of the international conference : Szklarska Poręba, Karkonosze National Park - Poland, 5th - 7th November 2003 (Variant.)
Další názvy
    Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego