Podrobnosti záznamu

Název
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Lysenko
Autor
    Lysenko, Vladimír, 1940-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 49-55
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    ochrana přírody
    životní prostředí
Geografické jméno
    Český kras
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Berounsku
    Geofaktory
    Prostředí
    životního
Abstrakt (česky)
   Soubory map Hořovice a Beroun jsou jedny z prvních vydaných souborů. Většina údajů týkajících se proměnlivých faktorů je získávána pomocí Terplánu v odstupu několika let. Schematizováním a sloučením některých faktorů je omezena čitelnost mapy; i přes tyto nedostatky se mapy dají využít v různých oborech a sférách národního hospodářství, při sestavování a řešení ekoprogramů správními orgány na všech stupních. Jsou podkladem pro využívání a hospodaření s půdním fondem. Vymezují oblasti podmíněně vhodné pro skladování netoxických odpadů. Na základě získaných údajů vyplývá, že okres Beroun patří k okresům s průměrnou až podprůměrnou úrovní životního prostředí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012