Podrobnosti záznamu

Název
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Hašek, Jaroslav Uhlík
Další názvy
    Gefyzikální výzkum pevných poloh v nadloží souvrství hnědouhelných slojí severočeské pánve
Autor
    Hašek, Vladimír
    Uhlík, Jaroslav
Jazyk
    rusky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 19
Strany
    s. 155-192
Rok
    1991
Poznámky
    7 tab., 12 diag.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    geofyzikální interpretace
    ložiska pevných paliv
    sedimenty karbonátové
    sedimenty klastické
    severočeská pánev
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Bassejna
    Burougolnych
    Geofizičeskoje
    Issledovanije
    Krovle
    Plastov
    Porod
    Severočešskogo
    Tel
    Tolšči
    Tverdych
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012