Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
Další názvy
    Geophysical and atmogeochemical methods in studying old LNAPL contamination of porous aquifers
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Mareš, Stanislav
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru
Výraz tezauru
    applied geophysics
    atmogeochemical survey
    contamination hydrogeology
    organic contaminants
Klíčové slovo
    Atmogeochemické
    Geofyzikální
    Kolektorů
    Kontaminační
    Kontrole
    LNAPL
    Metody
    Průlinových
    Staré
    Zátěže
Abstrakt (česky)
   Existence nízkoodporové vrstvy pod skvrnou LNAPL je jdiným nepřímým důkazem pro její identifikaci geoelektrickými metodami. Příme zjištění uhlovodíků na hladině podzemní vody umožňují statické penetrační testy kombinované s karotáží.
Abstrakt (anglicky)
   The existence of the low resistivity zone below the LNAPL plume is the only chance for indirect estimate of the contaminated zone by geoelectrical methods. Cone penetration test combined with logging provide the direct proof of LNAPL plume.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012