Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
Údaj o odpovědnosti
    Petr Kohout
Další názvy
    Geophysical measurements on shallow wateways
Autor
    Kohout, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 3
Strany
    s. 74-76
Rok
    1991
Poznámky
    2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    dopravní stavby
    fyzikální vlastnosti hornin
    krušnohorský pluton
    metody odporové
    půda základová
    seizmika
    vlastnosti fyzikální
    vodoteč
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Královské Poříčí
    Sokolov
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Mělkých
    Měření
    Tocích
    Vodních
Abstrakt (česky)
   Pro plánovanou stavbu silniční přeložky Královské Poříčí - Sokolov byl proveden inženýrskogeologický průzkum trasy. Součástí průzkumu byla geofyzikální měření na dvou vybraných úsecích, z nichž jeden byl součástí toku řeky Ohře. Byly zde aplikovány geofyzikální metody KOP, VDV, VES a mělká refrakční seizmika. Výsledky měření na mělkém vodním toku jsou zatím jediným zdrojem informací o inženýrskogeologických poměrech v daném úseku řeky Ohře
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012