Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sedlák, Josef Šrámek
Další názvy
    Geophysical Image of the Řečkovice-Kuřim Depression
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat II (Variant.)
Autor
    Sedlák, Jiří
    Šrámek, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 16
Strany
    s. 9-14
Rok
    1995
Poznámky
    8 obr., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty.
Předmětová skupina
    brunnie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologická interpretace
    granitoidy
    gravimetrie
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geofyzikální
    moravský devon a spodní karbon
    paleomorfologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Kuřim (Brno-venkov)
    Řečkovice (Brno-město)
Klíčové slovo
    Deprese
    Geofyzikální
    Obraz
    řečkovicko-kuřimské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012