Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální poměry
Údaj o odpovědnosti
    Karel Šalanský
Autor
    Šalanský, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Strany
    s. 149-151
Poznámky
    2 obr.
    il.
Předmětová skupina
    anomálie magnetická
    anomálie tíhová
    Barrandien
    česká křídová pánev
    fyzika Země
    geologie regionální
    kůra zemská
    kvartér pražské plošiny
    měření gravimetrické
    měření letecké
    měření magnetické
    měření radiometrické
    pražská pánev
    radioaktivita
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Geofyzikální
    Poměry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012