Podrobnosti záznamu

Název
    Geofyzikální průzkum následků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
Další názvy
    Geophysical survey of old mining impacts at Lukavice near Chrudim
Autor
    Blecha, Vratislav
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Rambousek, Petr
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Strany
    5
Poznámky
    Akce: 2007 ; Ostrava
Výraz tezauru
    Gravimetry, seismic profiles, undermined areas, environmental risks
Klíčové slovo
    Chrudimi
    Důlní
    Geofyzikální
    Lukavici
    Následků
    Průzkum
    Staré
    Těžby
Abstrakt (česky)
   Geofyzikální průzkum v Lukavici řešil dva problémy: 1) na vybraných místech určit mocnost přípovrchové navážky, která pravděpodobně pochází z důlních odvalů; 2) zjistit, zda se pod komunikacemi v centru obce nevyskytují prázdná či částečně vyplněná důlní díla, která by mohla způsobit propad vozovky. První úkol byl řešen pomocí mělké refrakční seismiky, druhý pomocí přesné gravimetrie.
Abstrakt (anglicky)
   Geophysical survey of old mining impacts at Lukavice near Chrudim
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014